Home

 In English

 In the world

 In Scandinavia

 Activities/pics

   History

 Links

 

 

Bilder från verksamheten i Sverige och världen.

Här lägger vi fortlöpande ut bilder från våra övningar och aktiviteter. Som du kan se försöker vi blanda allvar med en social dimension - något vi alla håller högt.
 

>> Livräddning April 2014
>> Första hjälpenutbildning i Backa, 2013
>>
Besök på Aeroseum i Göteborg, 2012
>> Julavslutning med Besök från England, 2011
>> Första hjälpen, 2011
>>
Livräddning, 2011
>> Brand och sjukvårdsutbildning, 2011

>> ANZAC Day i Göteborg 2011
>>
Karttjänst, 2009
>> Sjukvårdsutbildning, 2009
>> Elverksutbildning, Tånga Hed, 2008
>> Remembrance Day, Göteborg, 2008
>>
Utbildning, radiosignalering
>>
Studiebesök, Räddningstjänsten, September 2008
>> Regimental Lunch, London, 2008
>> Exercis, Juli 2008
>> Korvgrillning, Maj 2008
>> Lord Mayors Show, London, 2008
>> Remembrance Day, East Ham, 2006
>> Lord Mayors show, London, 2006
>> Blandade bilder
 

 

 


copyright © 2008 Countess Mountbatten's Own Legion of Fronitesmen, British-Scandinavian Detachment