Home

 In English

 In the world

 In Scandinavia

 Activities/pics

 History

 Links

 

 

Brandbekämpning och Första Hjälpenutbildning.

Två Frontiersmen deltog i en utbildning som Försvarsutbildarna i Älvsborg ordnat i samarbete med Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Utbildningen bestod av först teori kring brandsäkerhet och sedan praktisk brandsläckning. Efter lunch var det sedan Hjärt- Lungräddning.Till vänster Capt(LF) Ulf Eddie Edberg och till höger Frontiersman Joakim Stoppenbach.


 
Frontiersman Joakim Stoppenbach övar på att släcka en brand med kolsyresläckare. Till höger instruktören från räddningstjänsten i Borås.Capt(LF) Ulf Eddie Edberg övar på att släcka en brand.
Capt(LF) Ulf Eddie Edberg övar Hjärt- Lungräddning på en docka.

 


copyright © 2011 Countess Mountbatten's Own Legion of Fronitesmen, British-Scandinavian Detachment